Erco-Fer avregistreras

den 1 september 2009

Erco-Fer 60 mg Fe2+ dragerad tablett avregistreras den 31 augusti 2009. Därmed finns det inget järnpreparat som innehåller ferrofumarat kvar på marknaden.

Följande läkemedel som innehåller andra järnföreningar och i andra styrkor kan användas som ersättning:

• Duroferon 100 mg depottablett innehållande ferrosulfat
• Niferex 100 mg hård enterokapsel samt 30 mg/ml orala droppar, lösning innehållande ferroglycinsulfat
• Fexim 80,5 mg brustablett innehållande ferroglukonat

Anledningen till avregistreringen är produktionssvårigheter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies