Fler läkemedel i NPL

den 17 mars 2009

Det nationella produktregistret för läkemedel, NPL, innehåller nu information om bland annat växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Det innebär att även dessa läkemedel blir tillgängliga för elektronisk förskrivning och för publicering i FASS.

Sedan i februari är växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), naturläkemedel (NLM) samt vissa utvärtes mediciner (VUM) tillgängliga i NPL, det nationella produktregistret för läkemedel.

NPL vänder sig främst till hälso- och sjukvården och innehåller aktuell och kvalitetssäkrad information om de läkemedel som är godkända i Sverige. Informationen består av basfakta såsom läkemedelsnamn, priser och de substanser som ett läkemedel innehåller och används vid till exempel elektronisk förskrivning av läkemedel och som en grund för FASS.

Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes mediciner har hittills inte funnits med i registret men kommer nu att överföras till NPL så fort de blivit godkända eller registrerade av Läkemedelsverket. Publicering i FASS av växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel kommer att ske under mars-april.

En enhetlig och kvalitetssäkrad läkemedelsinformation är en förutsättning för en säker och korrekt patientinformation samt eventuell förskrivning. Kravet på att informationen är enhetlig och kvalitetssäkrad ökar när vi i ökad utsträckning använder IT-system för att över hela läkemedelskedjan kommunicera kring enskilda läkemedel.

Bakom NPL står Läkemedelsverket, Apoteket AB, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Läkemedelsindustriföreningen (LIF). En av grundprinciperna för NPL är att berörda företag själva verifierar att informationen om deras produkter är korrekt. En verifiering innebär att produkten blir synlig för alla datasystem som hämtar information från NPL. Läs mer om verifieringsprocessen i NPLs handbok som du finner via länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies