Fluorokinoloner är andrahandsval till livsmedelsproducerande djur

den 12 januari 2009

Till livsmedelsproducerande djur ska fluorokinoloner endast förskrivas då ett antibiotikum med smalt spektrum inte haft eller kan förväntas ha effekt. Innan förskrivning bör även odling och resistensbestämning göras.

Fluorokinoloner ska användas med försiktighet till livsmedelsproducerande djur och ska betraktas som ett andrahandsval. Anledningen är att dessa antibiotika listas av WHO som kritiskt viktiga läkemedel inom humanmedicinen.

I januari 2006 publicerade CVMP (den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel) nya rekommendationer för användningen av flurokinoloner. Som en följd av detta ändrades även riklinjerna för dessa läkemedels produktinformation (SPC, Summary of Product Characteristics).

Fluorokinoloner som är avsedda för livsmedelsproducerande djur ska endast användas då ett antibiotikum med smalt spektrum inte haft eller kan förväntas ha effekt. I möjligaste mån bör även odling och resistensbestämning göras innan förskrivning.

All produktinformation är ännu inte uppdaterad

Samtliga EU-länder har förbundit sig att tillämpa denna riktlinje och den ovan nämnda varningstexten ska finnas med i produktinformationen (SPC:n) för de aktuella läkemedlen.

Av de produkter innehållande fluorokinoloner som används i Sverige har för närvarande endast Baytril infört denna information. Advocin 180 är godkänt i en EU-gemensam procedur vilket fördröjer processen att införa informationstexten i produktinformationen. Detta är dock bara en formalitet och samliga fluorokinolonpreparat ska redan nu användas enligt de riktlinjer som fastslagits enligt ovan.

Mer information angående arbete och strategier för att hantera antibiotikaresistens i ett internationellt perspektiv finns beskrivet i en presentation av Karolina Törneke från Veterinärkongressen 2008. Kompendiet med denna presentation finns att beställa hos Veterinärförbundet (se länk till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies