Förändringar för licensläkemedel i samband med förändringar på apoteksmarknaden

den 12 november 2009

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden förändras förutsättningarna för att hämta ut licensläkemedel. Det kommer bli extra viktigt för patienten att aktivt välja ett apotek där dennes licensansökningar och läkemedel ska hanteras och hämtas ut. Lämpligen bestäms apotek redan vid förskrivningen i samråd med förskrivaren.

Ansökan om licens, dvs. försäljningstillstånd för ett icke godkänt läkemedel, görs av apotek till Läkemedelsverket. För att licens skall beviljas krävs dels att förskrivare skriver recept samt motiverar förskrivningen på en särskild blankett. Blanketten lämnas till det expedierande apoteket som ansöker elektroniskt hos Läkemedelsverket om tillstånd till försäljning.

Läkemedelsverkets handläggning av en licensansökan tar normalt en arbetsdag och beslutet meddelas det sökande apoteket. En licens är giltig upp till ett år från den dag då beslutet fattas om Läkemedelsverket inte anger kortare tid.

Inom ramen för dagens apoteksmonopol kan en patient hämta ut sitt licensläkemedel på samtliga Apoteket AB:s apotek. Apoteksomregleringen kommer dock innebära en förändring i detta avseende. Förändringen kommer att leda till att patienten kommer att kunna hämta ut sitt licensläkemedel endast på de apotek som har fått licensen beviljad och apotek inom samma kedja med samma ägare. De är lämpligt att apotek bestäms redan vid förskrivningen i samråd med förskrivaren. 

Apoteket AB fortsätter driva de apotek som är aviserade för försäljning tills överlåtelse sker till annan aktör.

En licens som är beviljad före 1 december 2009 är giltig licenstiden ut och läkemedlet kan hämtas ut på alla apotek som drevs av Apoteket AB före 1 december 2009, oavsett om apoteket fortsatt ägs av Apoteket AB eller om det köpts av annan aktör.

En licens som beviljas efter 1 december 2009 är endast giltig hos det sökande apoteket. Möjligheten att sprida en licens till annat apotek än de apotek som har fått beviljad licens begränsas till apotek inom samma kedja med samma ägare(om aktören så önskar).

För mer information, kontakta Enheten för kliniska prövningar och licenser.

 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies