Förbud mot solkrämer med zinkoxid som solskyddsämne

den 11 februari 2009

Läkemedelsverket har beslutat att 10 företag som marknadsför solskyddsprodukter som innehåller zinkoxid som UV-filter inte längre får sälja dessa produkter. Anledningen är att användning av zinkoxid för att skydda huden mot UV-strålning inte är tillåten enligt gällande lagstiftning.

Under 2008 har Läkemedelsverket utrett förekomsten av zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter på den svenska marknaden. Information om pågående utredning publicerades den 28 maj 2008. Läkemedelsverket har kontaktat de företag som anmält tillverkning eller införsel av solskyddsprodukter till Läkemedelsverkets kosmetikaregister, totalt 105 företag. 80 företag svarade att deras produkter inte innehåller zinkoxid. Bland de återstående 25 företagen har 15 slutat med försäljningen av produkter som innehöll zinkoxid.

Läkemedelsverket har utrett varför zinkoxid ingår i solskyddsprodukterna från de 10 företag som har kvar produkter med detta innehåll på den svenska marknaden. Efter genomgång av dokumentation som företagen redovisat bedömer Läkemedelsverket att den zinkoxid som ingår i produkterna används för att skydda huden mot UV-strålning. Detta är inte tillåtet enligt gällande svenska bestämmelser och EU-lagstiftning. Läkemedelsverket har därför beslutat att dessa 10 företag inte längre får sälja de granskade solskyddsprodukterna som innehåller zinkoxid. Beslutet gäller specifikt de produkter som framgår av bifogad lista. Andra produkter från företagen berörs inte.

Ämnen som ska användas i solskyddskrämer för att skydda huden mot solens skadliga UV-ljus ska i förväg granskas och godkännas, så att de inte innebär någon hälsorisk för konsumenten. Zinkoxid finns inte på den lista över UV-filter som är godkända för användning som skydd av huden. Detta beror på att den vetenskapliga kommitté inom EU som bedömer vilka ämnen som är lämpliga att använda som UV-filter, ännu inte gjort någon slutlig bedömning av om zinkoxid är oskadligt att använda i syfte att skydda huden mot UV-strålning.
 
Zinkoxid kan användas i andra funktioner än som UV-filter och i andra slags produkter än solskyddsprodukter. Som exempel kan nämnas zinkoxid som vitt färgämne. Sådan användning berörs inte av saluförbuden eller ovan nämnda utredning inom EU.

På kosmetikaprodukter finns en fullständig innehållsdeklaration utan att det nämns vilken funktion de olika ämnena har. Därför kan det vara svårt att på egen hand kontrollera vilka ämnen i produkterna som används för att skydda huden mot UV-strålning. Om man vill ta reda på detta måste man fråga tillverkaren eller leverantören. 

Företag och produkter som berörs av besluten:

 

Företagsnamn

Berörda produkter

11 Group AB

 • ZO1 Sport Aqua Skin Shield SPF 30+
 • ZO1 Tinted Lip and Cheek balm SPF 30+

Arronet Production AB

 • Sun Cream SPF 15 och 30
 • Sun Milk SPF 10 och 30
 • Sun stick, lip balm, SPF 20

Dermarome Stockholm AB

 • md formulations Total Protector SPF 15
 • md formulations Total Protector SPF 30
 • Priori Radical Defens SPF 30

LR Health & Beauty Sverige AB

 • Aloe Vera Sun Care Sun Cream SPF 50

PreSwede AB

 • Sunprotect Base Milk SPF 32

Superb Trading i Sverige AB

 • SPF 30+ For Children

Marja Entrich AB

 • Biobrun SPF 15

Aco Hud Nordic AB

 • ACO Barn Sollotion SPF 15 och SPF 25

CCS Clean Chemical Sweden AB

 • CCS Sun Face Cream SPF 30
 • CCS Sun Body Cream SPF 25
 • Bamse Solkräm SPF 30
 • Bamse Sollotion SPF 20
 • Bamse Solstick SPF 30
 • Oliva Sun Body Spray SPF 10

Lesley Cosmetics AB

 • Mary Kay Tinted Moisturizer With Sunscreen SPF 20,
 • Mary Kay Lip Protector Sunscreen SPF 15,
 • Time Wise Day Solution Sunscreen SPF 25
 • Time Wise Age-Fighting Moisturizer Sunscreen SPF 15
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies