Föreskrifter och vägledningar för apoteksområdet publicerade

den 26 juni 2009

Läkemedelsverket har beslutat om ett antal av de föreskrifter som ska reglera den omreglerade apoteksmarknaden. Föreskrifterna finns nu publicerade på webbplatsen, men har ännu inte kommit från tryckeriet.

Läkemedelsverkets generaldirektör har därutöver beslutat om vägledande dokument till tre av de nya föreskrifter som reglerar apoteksmarknaden.

Vägledningar finns till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek.

Vägledningarna syftar till att beskriva och förtydliga innehållet i de olika föreskrifterna men är inte rättsligt bindande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies