Första apotekstillstånden beviljade till klusterapotek

den 16 november 2009

Läkemedelsverket har nu beviljat de första tillstånden att bedriva detaljhandel med läkemedel (öppenvårdsapotek) utifrån den lagstiftning som trädde ikraft 1 juli 2009. Knappt 100 apotek har senaste dagarna beviljats tillstånd.

Tillstånden gäller apotek inom kluster 3-8 som fortfarande ägs av Apoteket AB, men som kommer att avyttrats till nya ägare. De apotek som blir kvar i Apoteket AB:s ägo behöver enligt övergångsbestämmelse i lagen (2009:366) om handel med läkemedel tillstånd senast 30 juni 2010. För de apotek som säljs krävs däremot tillstånd från Läkemedelsverket för att drivas vidare.

Drygt 600 ansökningar har hittills inkommit till Läkemedelsverket, varav det stora flertalet för de av Apoteket AB:s apotek som säljs till nya aktörer.

Läkemedelsverket avser framöver att publicera en förteckning över de apotek som fått tillstånd. Denna förteckning kommer sedan att uppdateras löpande.

Vilka av Apoteket AB:s apotek som säljs finns på Apoteket Omstrukturering AB:s webbplats (se länk till höger). 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Lena Björk
Direktör
070-527 47 40

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies