Handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek - föreskrifter på remiss

den 2 september 2009

Omregleringen av Apoteksmarknaden i Sverige innebär att efter den 1 november i år kommer det att vara möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Föreskrifter om krav för anmälan och krav på verksamheten finns nu ute på remiss.

Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel säger att en näringsidkare inte får bedriva detaljhandel utan att först anmäla detta till Läkemedelsverket. I lagen sägs också att näringsidkaren ska utöva egenkontroll över detaljhandeln och hanteringen av läkemedlen och för detta ha ett lämpligt egenkontrollprogram. Läkemedlen ska tillhandahållas i lämpliga lokaler och på lämpligt sätt.
Läkemedelsverket utpekas genom lagen som tillsynsmyndighet över detaljhandeln, och får därmed meddela ytterligare föreskrifter kring de krav som ställs i denna.

Dessa föreskrifter är för närvarande ute på remiss. Ytterligare information om föreskrifterna finns i konsekvensutredningen. Remisstiden är satt till den 21 september 2009. Se länkar till höger.

Observera att anmälan om försäljning av vissa receptfria läkemedel inte kan göras förrän föreskrifter och formulär är fastställda.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies