Indragning av Fluorescite 100 mg/ml från Alcon

den 22 december 2009

Alcon har beslutat om omedelbar indragning av Fluorescite 100 mg/ml. Orsaken till indragningen är ett antal oväntade, allvarliga biverkningar som har inträffat i Tyskland.

Den aktuella indragningen gäller 38 batcher, som är sterilt producerade. Utredning pågår om de allvarliga händelserna kan ha samband med tillverkningsprocessen för Fluorescite. Den ändrades nyligen från aseptisk till steril teknik.

Ersättningsprodukt i form av aseptiskt tillverkad Fluorescite kommer troligen att finnas tillgängligt i Sverige i början av januari 2010.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies