Information angående personlig införsel av influensavaccin

den 22 juli 2009

För närvarande pågår tillverkningen av det vaccin mot den nya H1N1-influensan som kommer att användas i Sverige. Vaccinet är ännu inte godkänt vare sig i Sverige eller i något annat land inom EU. Det finns inte heller något annat vaccin mot den nya H1N1-influensan godkänt.

Då ett vaccin ännu inte är godkänt är det enligt Läkemedelsverkets föreskrifter inte tillåtet att som privat person beställa vaccin från något annat land och ta in det via post till Sverige.

Regler kring personlig införsel av läkemedel till Sverige finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel till Sverige. Enligt dessa föreskrifter är införsel av läkemedel genom postförsändelser eller liknande tillåtet från ett land inom EES om följande förutsättningar är uppfyllda;

- Läkemedlet är för mottagarens personliga bruk.
- Läkemedlet är godkänt i det andra EES-landet och har införskaffats på ett apotek eller motsvarande i det landet.
- Läkemedlet är godkänt och receptfritt i Sverige eller i fråga om receptbelagda läkemedel, har förskrivits av en behörig förskrivare inom EES.
Det finns ingen möjlighet att ta in läkemedel via postförsändelser eller liknande från länder utanför EES-området. Läkemedelsverket beviljar inte dispens för detta.

Mer information om att föra in läkemedel till Sverige finns via länkarna till höger. 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies