Informations- och frågestund om regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel

den 23 oktober 2009

Läkemedelsverket inbjuder till två tillfällen i november för information och frågor kring handel med vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

Onsdag 4 november kl. 9.00–12.00
Måndag 9 november kl. 13.00–16.00

Vissa receptfria läkemedel kommer från den 1 november att få säljas utanför apotek. Innan handeln påbörjas ska en anmälan göras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som skall få säljas på detta sätt och ställer genom föreskrifter krav på denna verksamhet.

Informationen vänder sig till dig som är intresserad av att bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel och som vill veta mer om hur anmälan görs och vilka krav som ställs på denna handel. Samma information kommer att ges vid båda tillfällena.

Ur programmet

  • Regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel träder i kraft; regelverket för nikotinläkemedel upphör att gälla
  • Om anmälan, krav och kostnader 
  • LIF:s arbetsgrupp för reklamationer och indragningar (ARI) informerar om webbplatsen www.reklameralakemedel.se
  • Marknadsföring av läkemedel 
  • Apotekens Service AB informerar om hur försäljningsuppgifter ska rapporteras

 
Är du intresserad? Anmäl dig via länken till höger senast den
30 oktober
. Där kan du även skicka in eventuella frågor i förväg. Kom ihåg att ange till vilket av de två tillfällena du anmäler dig.

Träffarna är kostnadsfria. Tänk på att antalet platser är begränsat. Läkemedelsverket förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare från samma företag/organisation.

Bekräftelse om att plats erhållits kommer att skickas ut senast den 2 november.

Adressen är:

Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42
Uppsala

 Hitta hit

Välkommen!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Anmälan

Ett fåtal platser kvar. Anmäl dig till Åsa Högling, telefon 018-17 42 58.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies