Karenstider flyttas till Läkemedelsverkets webbplats 1 mars 2009

den 2 mars 2009

Från och med den 1 mars 2009 publiceras karenstider för alla veterinärmedicinska läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats.

Sedan den 1 juni 2008 är det Läkemedelsverket som fastställer karenstider för nya läkemedel och därmed hanteras alla beslut kring godkännanden av nya läkemedel av Läkemedelsverket. Listan över karenstider för alla veterinärmedicinska läkemedel hittar du från och med den 1 mars 2009 på www.lakemedelverket.se/karenstider.

Tidigare har karenstiderna fastställts av Livsmedelsverket som har publicerat dem i en särskild förteckning kopplad till Livsmedelsverkets föreskrift H65. Livsmedelsverket kommer att ha fortsatt ansvar för de generella karenstiderna, som tillämpas när läkemedel används enligt den så kallade kaskadprincipen. Reglerna för hur de generella karenstiderna ska tillämpas finns som förut i Livsmedelsverkets föreskrift H65 och Jordbruksverkets föreskrift C22, som finns att läsa på myndigheternas webbplatser (se länkar till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies