Krav för att ansöka om tillstånd för apotek - föreskrifter på remiss

den 18 mars 2009

Apoteksmarknaden i Sverige omregleras och efter den 1 juli i år kommer nya aktörer att kunna driva öppenvårdsapotek. Föreskrifter om krav för att ansöka om tillstånd att driva apotek och krav på verksamheten finns nu ute på remiss.

Regeringens proposition säger att  alla öppenvårdsapotek i Sverige ska ha tillstånd från Läkemedelsverket för att få driva apotek. Regeringen specificerar även vilka krav som ska ställas på en verksamhet för att denna ska kunna erhålla ett tillstånd.

Läkemedelsverket föreslås vara den myndighet som beslutar föreskrifter gällande tillstånd och krav för öppenvårdsapotek.

- Förslag till föreskrift om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.
- Föreskrift rörande krav på verksamhet vid öppenvårdsapotek.

Ytterligare information om föreskrifterna finns i konsekvensutredningarna. Dessa föreskrifter är för närvarande ute på remiss. Remisstiden är satt till den 17 april.

Se länkar till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies