Läkemedelsbehandling av ADHD

den 2 februari 2009

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet) och är störningar som är kopplade till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Läkemedelsbehandlingen vid ADHD ska vara en del i ett behandlingsprogram, då andra stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies