Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - ny rekommendation

den 8 april 2009

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs-/lungsjukdom, som oftast är en följd av långvarig tobaksrökning. Läs Läkemedelsverkets nya rekommendation om läkemedelsbehandling vid KOL.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies