Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer – drabbas miljön?

den 23 mars 2009

Välkommen till ett seminarium om läkemedelsproduktionens miljöeffekter den 29 april i Stockholm. Representanter från företag och myndigheter berättar om det aktuella kunskapsläget och hur samverkan sker för att minska läkemedelsproduktionens miljöpåverkan.

Det blir allt vanligare att produktionen av läkemedel flyttas till lågkostnadsländer, vilket kan innebära risker för miljön. Den 29 april anordnar Läkemedelsverket, Svenska Miljöinstitutet och LIF (Läkemedelsindustriföreningen) seminariet ”Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer – drabbas miljön?”, då vi får ta del av det aktuella kunskapsläget inom läkemedelsproduktion, användning och miljöeffekter.
 
Seminariet äger rum den 29 april kl. 12.30-16.30 på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm, och vänder sig till politiker, myndigheter, läkemedelsföretag, landsting, patientorganisationer och andra med intresse för läkemedel och miljö.
 
Du hittar hela programmet via länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies