Pressmeddelande: Läkemedelsverket ansvarar för nationell läkemedelsupplysning från den 1 juli

den 1 juli 2009

Efter den 1 juli ansvarar Läkemedelsverket för den producentoberoende läkemedelsinformationen till allmänheten. Uppdraget har beskrivits av regeringen i verkets regleringsbrev för 2009, och motivet är omregleringen av apoteksmarknaden.

Under en övergångsperiod på tre månader kommer Läkemedelsverket att anlita personal från Apoteket AB för nationell läkemedelsupplysning via telefon. Till den 1 oktober planeras ett samarbete med Sjukvårdsrådgivningen med Läkemedelsverket som huvuduppdragsgivare.

– Servicen för enskilda medborgare kommer i princip att vara densamma som tidigare, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman. Den stora skillnaden ligger på ansvarssidan, där Läkemedelsverket nu har huvudansvaret istället för Apoteket AB.

Läkemedelsupplysningen nås via telefonnumret 0771-46 70 10 mellan 1 juli – 30 september. Tjänsten kommer tills vidare att vara öppen varje vardag klockan 08-17.

Omregleringen av apoteksmarknaden väntas bli märkbar för allmänheten först i höst då nya apoteksaktörer träder in på marknaden, antingen genom köp av Apoteket AB:s befintliga apotek eller genom att helt nya apotek öppnar. Den 1 november blir det också möjligt med försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

– I takt med att apoteksmarknaden förändras under hösten blir läkemedelsupplysningen en mycket viktig tjänst, säger kommunikationschef Ursula Forner vid Läkemedelsverket. Den är en garanti för att alla medborgare ska få tillgång till kvalitetssäkrad och oberoende läkemedelsinformation.

Apoteken kommer på samma sätt som idag att ha ansvar för att ge information om sin verksamhet och att tillhandahålla personlig rådgivning och läkemedelsinformation till sina kunder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Mer information

Ursula Forner
Kommunikationsdirektör
Läkemedelsverket
018-17 46 61, 070-314 53 34

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies