Läkemedelsverket och TLV satsar på gemensam rådgivning

den 4 juni 2009

Nu startar ett pilotprojekt där läkemedelsindustrin erbjuds vetenskaplig rådgivning från både Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) samtidigt.

Läkemedelsverket och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått förfrågningar från läkemedelsindustrin angående möjligheten att anordna gemensamma vetenskapliga rådgivningsmöten. Mot den bakgrunden påbörjas nu ett pilotprojekt som löper under perioden 1 september 2009 – 31 december 2009, innefattande rådgivningsmöten där båda myndigheterna kommer att vara representerade.

Syftet med den gemensamma rådgivningen är att bidra till uppfyllandet av regeringens instruktion till myndigheterna om att medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt att möta de önskemål som framförts av läkemedelsindustrin.

Möjligheten till gemensam rådgivning ska ses som ett komplement till ordinarie diskussioner med enskilda myndigheter och avser inte att ersätta dessa. En utvärdering av pilotprojektet kommer att utföras av berörda parter och en eventuell fortsättning beror på utfallet av denna uppföljning.

Mer information om ansökningsproceduren hittar du via länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies