Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser

den 4 mars 2009

Kriminaliteten med läkemedel på nätet ökar kraftigt. Läkemedelsverket polisanmäler tio webbplatser som sålt potensmedel och örtpreparat som vid en analys visat sig innehålla läkemedelsubstans. I flera fall i mycket höga doser.

- Nära hälften av de lusthöjande preparaten i vår undersökning innehöll samma substanser som receptbelagda potensläkemedel, säger Kerstin Hjalmarsson på Läkemedelsverket.

Kerstin Hjalmarsson är chef för en grupp på Läkemedelsverket som bekämpar kriminaliteten på nätet. Målet är att skydda svenskar från skada på grund av läkemedel med osäkert innehåll som de beställt på internet.

- Vi visste redan att mer än hälften av de läkemedel som säljs av okända webbplatser är falska och undermåliga. Nu ser vi att örtpreparat kan innehålla mer än bara örter, säger hon.

De polisanmälda webbplatserna vänder sig till svenskar och beskriver sina produkter på svenska. Flera av anmälningarna rör potensmedlet Kamagra som marknadsförs som en Viagra-kopia.

I fallet med de tio polisanmälda webbplatserna som sålt potensmedel och örtpreparat spetsade med läkemedelssubstans, ingår preparatet Viamax Sensitive Desire. Det marknadsförs till kvinnor som lusthöjande. Medlet visade sig vid en analys innehålla tadalafil som är den aktiva läkemedelssubstansen i potensläkemedlet Cialis som är utprovat för män. På förpackningen finns en rekommendation som skulle innebära att en kvinna får fem gånger normaldosen för en man.

För Läkemedelsverket är polisanmälningar ett sätt att bekämpa den här brottsligheten.

- Vi jobbar också med upplysning så att människor förstår att de inte kan veta vad de får hem i brevlådan när de köper från okända webbplatserna, säger Kerstin Hjalmarsson.

Brottsligheten på internet när det gäller läkemedel ökar kraftigt. Enligt WHO, världshälsoorganisationen, kommer det globala marknadsvärdet av falska läkemedel att uppgå till 600 miljarder år 2010. Det är en ökning med mer än 90 procent sedan 2005.

- Många olagliga internetapotek har kopplingar till den organiserade brottsligheten. De marknadsför webbplatserna med spam till miljontals e-postadresser över hela världen, säger Kerstin Hjalmarsson.

Cecilia Fant, kriminalinspektör och nätspanare, säger att polisen ser en kraftig ökning av brottsligheten med läkemedel.

- De kriminella sysslar med sådant som ger pengar helt enkelt. Många har kanske sysslat med narkotika och steroider och har upparbetade kanaler, de vet hur man säljer saker. De köper upp substanser i länder där det är möjligt och har illegala laboratorier med tillverkning, säger Cecilia Fant.

Falska mediciner kan innehålla fel läkemedelssubstans, ingen läkemedelssubstans, olika föroreningar eller rätt läkemedelssubstans men i felaktig dos så att konsumenten riskerar att feldosera.

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Cecilia Fant
Kriminalinspektör, Polisen
08-401 47 98

Kerstin Hjalmarsson
Gruppchef, olagahantering
Inspektionsenheten LV
070-517 15 45

Ursula Forner
Kommunikationsdirektör LV
070-314 53 34

 

Länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies