Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar smärtstillande läkemedel och laxermedel

den 22 april 2009

Efter rapporter om att vissa receptfria smärtstillande läkemedel och laxermedel används på felaktigt och i vissa fall farligt sätt, har Läkemedelsverket beslutat att större förpackningar av läkemedlen ska bli receptbelagda från och med 1 juni 2009.

Efter att Giftinformationscentralen (GIC) uppmärksammat Läkemedelsverket på ett problem med förgiftningar med receptfria smärtstillande läkemedel har Läkemedelsverket nu beslutat att större förpackningar av läkemedlen ska bli receptbelagda från och med 1 juni 2009. Samma sak gäller en del laxermedel som verkar irriterande på tarmslemhinnan. Se listan längst ner för en förteckning över de läkemedel som påverkas av Läkemedelsverkets beslut.  

Paracetamol och ASA i mindre förpackningar

Bland förgiftningar med smärtstillande läkemedel är paracetamol (t.ex. Alvedon, Panodil, Reliv) det läkemedel som överdoseras mest. Tonårsförgiftningar med paracetamol är ett mycket stort problem. En större överdos av paracetamol kan orsaka livshotande leverskador. GIC har under de senaste åren sett en stor ökning av antalet frågor som gäller paracetamol-förgiftningar.  

För att minska risken för paracetamol-förgiftningar har Läkemedelsverket beslutat att maximalt 20 tabletter 500 mg paracetamol ska få säljas receptfritt. Förpackningar med 30 tabletter 500 mg paracetamol blir då receptbelagda. Läkemedelsverket anser även att de största receptfria förpackningarna acetylsalicylsyra (t.ex. Treo, Magnecyl) inte är ändamålsenliga och har därför förslagit att större förpackningar ASA tabletter och brustabletter ska receptbeläggas. Läkemedelsverket har också sett över smärtstillande läkemedel som innehåller fenazon (Koffazon N) och beslutat att förpackningen om 100 tabletter ska bli receptbelagd.  

Felanvändning av tarmirriterande laxermedel

Läkemedelsverket har fått rapporter om att tarmirriterande laxermedel i vissa fall används på fel sätt, framförallt framför allt av unga tonårsflickor i bantningssyfte. För att minska felanvändningen har Läkemedelsverket beslutat att större förpackningar av sådana laxermedel ska receptbeläggas.  

Läkemedelsverket har i ett brev gått ut till berörda läkemedelsföretag med ovanstående beslut om receptbeläggning. Några företag har själva valt att sluta marknadsföra läkemedlet istället för att receptbelägga det.  

Följande förpackningar ska inte finnas tillgängliga receptfritt fr.o.m. 1 juni 2009:

Smärtstillande läkemedel

 

Läkemedel Aktiv substans Styrka Förpackningsstorlek

Alvedon

paracetamol

500 mg 30 tabletter

Alvedon

paracetamol

500 mg 30 brustabletter

Reliv

paracetamol

500 mg 30 tabletter

Reliv

paracetamol 500 mg

25 brustabletter

Curadon paracetamol 500 mg 30 tabletter
Curadon paracetamol 500 mg 30 brustabletter
Panodil paracetamol 500 mg 30 tabletter
Panodil paracetamol 500 mg 24 brustabletter
Paracetamol Nordic paracetamol 500 mg 24 tabletter
Pamol paracetamol 500 mg

24 brustabletter

Paracut paracetamol 500 mg 30 tabletter
Magnecyl acetylsalicylsyra 500 mg

100 tabletter 

Magnecyl-koffein acetylsalicylsyra

100 tabletter

Treo acetylsalicylsyra 500 mg 5 × 20 brustabletter
Bamyl acetylsalicylsyra 500 mg 100 tabletter
Bamyl acetylsalicylsyra 500 mg 3 × 25 brustabletter
Bamyl koffein acetylsalicylsyra 500 mg

100 tabletter

Bamyl koffein acetylsalicylsyra 500 mg 3 × 25 resp. 4 × 25 brustabl.
Koffazon N fenazon 500 mg 100 tabletter

Laxermedel

Läkemedel Styrka Förpackningsstorlek

Dulcolax

5 mg

100 resp. 200 enterotabletter

Dulcolax

10 mg

50 resp. 200 suppositorier

Pursennid Ex-Lax

12 mg

100 resp. 200 tabletter

Toilax

5 mg

100, 250 resp. 4 × 250 enterotabletter

Toilax

10 mg/5 ml

50 × 5 ml rektalsuspension

Toilax

5 mg + 10 mg/5 ml

50 × 1 resp 250 × 1 enterotabl. + rektalsusp.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies