Läkemedelsverket receptbelägger större förpackningar analgetika och laxantia

den 22 april 2009

Efter rapporter om att vissa receptfria analgetika och laxantia används felaktigt, har Läkemedelsverket beslutat att receptbelägga större förpackningar av läkemedlen från och med 1 juni 2009.

Efter att Giftinformationscentralen (GIC) uppmärksammat Läkemedelsverket på problemet med analgetikaförgiftningar har Läkemedelsverket gjort en översyn av det receptfria läkemedelssortimentet med avseende på ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har nu beslutat att receptbelägga större förpackningar av analgetika och tarmirriterande laxantia från och med 1 juni 2009.  

Paracetamol och ASA i mindre förpackningar

Bland analgetikaförgiftningar är paracetamol det enskilda läkemedel som överdoseras mest och tonårsförgiftningar är ett mycket stort problem. Varje signifikant överdos av paracetamol innebär en risk för akut leverskada och omhändertagandet är resurskrävande. GIC har under de senaste åren observerat en markant ökning av antalet frågor relaterade till denna problematik.  

För att minska risken för icke ändamålsenlig användning har Läkemedelsverket föreslagit att förpackningar med 30 tabletter 500 mg paracetamol ska bli receptbelagda och att upp till maximalt 20 tabletter 500 mg paracetamol ska få säljas receptfritt. Läkemedelsverket anser även att de största receptfria förpackningarna acetylsalicylsyra (ASA) inte är ändamålsenliga och har därför förslagit att större förpackningar ASA tabletter och brustabletter ska receptbeläggas.

Läkemedelsverket har också sett över fenazoninnehållande analgetika med avseende på förpackningsstorleken och receptfri försäljning och beslutat att förpackningen om 100 tabletter ska receptbeläggas.  

Överkonsumtion av tarmirriterande laxantia

Vidare finns rapporterat om överkonsumtion av laxantia och missriktad bantning hos framför allt unga tonårsflickor, varför Läkemedelsverket har beslutat att tillgängligheten av stora förpackningsstorlekar laxantia i gruppen tarmirriterande medel bör begränsas genom att dessa receptbeläggs.  

Läkemedelsverket har i ett brev gått ut till berörda marknadsföringstillståndsinnehavare (MAH) med ovanstående beslut om receptbeläggning av befintliga nämnda receptfria preparat. Några MAH har själva valt att dra tillbaka marknadsföringstillståndet istället för att receptbelägga produkten.

Följande förpackningar ska inte finnas tillgängliga receptfritt fr.o.m. 1 juni 2009:

Analgetika

Läkemedel Aktiv substans Styrka Förpackningsstorlek

Alvedon

paracetamol

500 mg 30 tabletter

Alvedon

paracetamol

500 mg 30 brustabletter

Reliv

paracetamol

500 mg 30 tabletter

Reliv

paracetamol 500 mg

25 brustabletter

Curadon paracetamol 500 mg 30 tabletter
Curadon paracetamol 500 mg 30 brustabletter
Panodil paracetamol 500 mg 30 tabletter
Panodil paracetamol 500 mg 24 brustabletter
Paracetamol Nordic paracetamol 500 mg 24 tabletter
Pamol paracetamol 500 mg

24 brustabletter

Paracut paracetamol 500 mg 30 tabletter
Magnecyl acetylsalicylsyra 500 mg

100 tabletter 

Magnecyl-koffein acetylsalicylsyra

100 tabletter

Treo acetylsalicylsyra 500 mg 5 × 20 brustabletter
Bamyl acetylsalicylsyra 500 mg 100 tabletter
Bamyl acetylsalicylsyra 500 mg 3 × 25 brustabletter
Bamyl koffein acetylsalicylsyra 500 mg

100 tabletter

Bamyl koffein acetylsalicylsyra 500 mg 3 × 25 resp. 4 × 25 brustabl.
Koffazon N fenazon 500 mg 100 tabletter

Laxantia

Läkemedel Styrka Förpackningsstorlek

Dulcolax

5 mg

100 resp. 200 enterotabletter

Dulcolax

10 mg

50 resp. 200 suppositorier

Pursennid Ex-Lax

12 mg

100 resp. 200 tabletter

Toilax

5 mg

100, 250 resp. 4 × 250 enterotabletter

Toilax

10 mg/5 ml

50 × 5 ml rektalsuspension

Toilax

5 mg + 10 mg/5 ml

50 × 1 resp 250 × 1 enterotabl. + rektalsusp.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies