Läkemedelsverket tar över ansvaret för Läkemedelsboken

den 6 november 2009

Den 1 november 2009 tog Läkemedelsverket över ansvaret för Läkemedelsboken från Apoteket AB, som har stått för produktionen sedan 1977. Läkemedelsboken vänder sig till läkare, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring, farmaceuter, och studenter med information om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden.

I samband med omregleringen av apoteksmarknaden har regeringen beslutat att Läkemedelsverket ska ta över ansvaret för den fortsatta utgivningen av Läkemedelsboken.

– Läkemedelsboken utgör en värdefull sammanställning av en stor mängd kunskap, säger Gert Ragnarsson, direktör vid Läkemedelsverket. Vi har sedan flera år deltagit i redaktionskommitténs arbete, så vi har god inblick i hur arbetet går till. Läkemedelsverket kommer att fortsätta driva arbetet framåt med ambitionen att förse sjuk- och hälsovården med allt bättre samlad kunskap kring läkemedelsanvändning.

Den senaste utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2009–2010, kom ut i april med Apoteket AB som utgivare för sista gången. Läkemedelsboken trycks i 85 000 exemplar och distribueras till sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt och olika typer av sjukvårdsavdelningar och mottagningar utan kostnad. För övriga såsom privatpersoner och läkemedelsföretag finns boken att köpa för en kostnad av 800 SEK.

Apotekaren Helena Ramström är redaktör för Läkemedelsboken och kommer att flytta över till Läkemedelsverket för att fortsätta arbetet.

 – Läkemedelsverket har en unik och samlad kompetens på läkemedelsområdet, säger Helena Ramström. Med den kunskap som finns om både enskilda läkemedel, terapiområden och säkerhetsfrågor kan Läkemedelsboken fortsätta att utvecklas till ett viktigt verktyg för sjukvården.

LB 2009–2010 finns också i en PDF-version med bland annat ett länkat index vilket innebär att det går snabbt att hitta i boken eller söka efter specifika begrepp. Vissa kapitel finns endast i webbupplagan, som de om regelverket för läkemedel och andra som tar upp mer övergripande och aktuella aspekter på läkemedelsanvändning.

www.lakemedelsboken.se finns Läkemedelsboken i elektroniskt format och mer information om hur man kan erhålla den tryckta boken.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Gert Ragnarsson  
Direktör  
018-17 46 00

Pernilla Örtqvist
Redaktör
018-174931


   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies