Läkemedelsverkets anställda blir klimatsmartare

den 5 februari 2009

Läkemedelsverkets anställda blir klimatsmartare i år. Under 2009 deltar verket i en klimatkampanj för att minska utsläppen av växthusgaser från arbetsplatsen. Förändrade tjänsterresor och energianvändning ska minska utsläppen med tio procent.

Alla måste hjälpas åt för att hejda klimatpåverkande utsläpp. De val vi gör hemma i vardagen har betydelse, men vårt beteende under arbetsdagen kan vara minst lika viktigt.

Därför startar Läkemedelsverket ochett antal myndigheter och organisationer i Uppsala en kampanj för att minska utsläppen av växthusgaser.

– Det här ligger helt i linje med våra mål att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och energianvändning med tio procent till år 2010, säger miljöchef Charlotte Unger. Det är viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar.

Kampanjen drar igång den 6 februari med klimatshow, utställning och broschyrer. Med fakta, tips och humor, signerad Staffan Lindberg och Jan Berglin, ska medarbetare inspireras till ett klimatsmartare beteende.

Stoppa Onödan 2.0°- är gränsen för temperaturökningen
Namnet på kampanjen är Stoppa Onödan 2.0°. Det spelar an på den temperaturökning på högst två grader som EU satt som gräns för att undvika alltför drastiska klimatkonsekvenser.

Under våren fortsätter de deltagande organisationerna. Föreläsningar, cykelkampanjer, utbildning i ecodriving och resvaneundersökningar kommer att ske.

Flera klimatåtgärder planeras på Läkemedelsverket. Den negativa klimatpåverkan som verket har kommer främst från tjänsteresor och energianvändning. Därför ska bland annat resepolicy och mötespolicy uppdateras för att stimulera ett mer miljöanpassat resande.

Grön el och dubbelsidiga utskrifter
Energianvändningen i lokalerna ska ses över och nu används bara grön el. En annan åtgärd är att kopiatorer och skrivare ska ha dubbelsidig utskrift, sparläge och automatisk avstängning som standardfunktion. Verket ska även ha ett miljömedvetande  i samband med EU-konferenser under Sveriges ordförandeskap.

Läkemedelsverket deltar i kampanjen tillsammans med Landstinget och Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun, Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för språk och folkminnen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Statens veterinärmedicinska anstalt .

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information
Charlotte Unger, miljöchef, E-post: charlotte.unger@mpa.se,
Tel: 0705 - 17 22 78, 018 - 17 42 83.

Anna Karin Johansson, miljösamordnare, E-post: anna-karin.johansson@mpa.se,
Tel: 018 - 17 47 73

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies