Listan över förskrivningsbara livsmedel uppdaterad

den 24 juni 2009

Förteckningen i Läkemedelsverkets föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel har nu reviderats efter samråd med Livsmedelsverket.

Bilagan till föreskriften LVFS 1997:13, med förteckningen över livsmedel som får utlämnas till nedsatt pris vid vissa av regeringen fastställda sjukdomar, har nu reviderats genom LVFS 2009:7.

Både nya produkter och nya varianter av tidigare inkluderade livsmedel har tillkommit på listan. Produkter som inte längre tillhandahålls i Sverige har utgått ur förteckningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies