Liten riskökning för äggstockscancer vid hormonbehandling i klimakteriet

den 15 juli 2009

En dansk registerstudie bekräftar tidigare studieresultat som visat en liten riskökning för äggstockscancer hos kvinnor som fått hormonbehandling i klimakteriet. Studiens resultat understryker vikten av att följa tidigare rekommendation att endast behandla klimakteriesymtom efter noggrann vägning av nyttan mot riskerna och med lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.

Veckans nummer av JAMA, Journal of the Medical Association, presenterar resultat från en dansk registerstudie omfattande drygt 900 000 kvinnor.  Studien visar en liten riskökning för äggstockscancer hos  kvinnor under pågående behandling. Riskökningen innebär ett ytterligare fall av äggstockscancer bland drygt 8000 kvinnor som behandlats ett år jämfört med obehandlade kvinnor. Resultaten talar inte för någon skillnad i risk mellan olika typer av hormonbehandling i klimakteriet. Efter avslutad behandling försvann den ökade risken inom cirka 2 år.

Långtidsbehandling (minst 5-10 år) har i tidigare studier förknippats med en ökad risk för äggstockscancer. Information om dessa studiefynd finns sedan tidigare i läkemedlens produktinformation (SPC och bipacksedel).

Studieresultaten understryker vikten av att endast behandla klimakteriesymtom som påverkar livskvaliteten negativt och då i minsta möjliga dos under kortast möjliga tid.


Referens
JAMA, Steinrud Mørch L et al. Hormone Therapy and Ovarian Cancer July 15, 2009-Vol 302, No 3

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Viveca Odlind 018 - 17 49 05

Ingemar Persson 018 - 17 46 44

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies