Många frågor om vaccination av allergiska personer

den 5 november 2009

Läkemedelsverket får många frågor som rör vaccinering med Pandemrix till allergiska personer. Det gäller dels vilka allergier som utesluter vaccinering, dels om allergiska barn kan vaccineras.

Läkemedelsverket vill särskilt fästa uppmärksamheten på nedanstående frågeställningar:

Allergier som utesluter vaccinering

Den enda situation då man inte bör få Pandemrix är om man tidigare har fått en plötslig livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk chock) mot något av innehållsämnena i vaccinet, t.ex. ingående spårämnen: ägg- och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd, gentamicinsulfat eller natriumdeoxikolat.

Om man reagerat med mycket svår allergi mot andra ämnen, t ex har uttalad födoämnesallergi, bör man ta kontakt med sin läkare för att få en individuell bedömning inför vaccination

Vaccination av allergiska barn med Pandemrix

De flesta allergiska barn kan vaccineras. Det finns dock två undantag där barnet först bör bedömas av allergikunnig läkare:

  1. barn som är uttalat allergiska mot någon komponent som ingår i vaccinet, t ex ägg
  2. barn som är uttalat allergiska och som tidigare drabbats av mycket svåra allergiska reaktioner eller anafylaktisk chock i samband med t ex intag av viss mat,  tidigare vaccination, injektion med lokalbedövning eller röntgenkontrastmedel.

Mer information om vaccinationen

www.krisinformation.se - myndigheternas gemensamma webbplats för pandemifrågor, ges svar på många frågor om pandemin, vaccinet och behandling med antivirala läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Mer information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies