Möjlig interaktion mellan clopidogrel (Plavix) och protonpumpshämmare

den 3 juni 2009

Studier tyder på att clopidogrels skyddande effekt mot blodpropp minskar vid samtidig användning av protonpumpshämmare (PPI). Samtidig behandling bör därför undvikas.

Flera nya studier tyder på att den förebyggande effekten av clopidogrel minskar vid samtidig medicinering med produkter inom PPI-gruppen (se faktaruta). Detta kan öka risken för trombotiska händelser inklusive hjärtinfarkt.

Patienter som medicinerar med läkemedel ur båda grupperna och som inlett sin PPI-medicinering utan samråd med sjukvården rekommenderas att upphöra med användningen av PPI. Vid fortsatta magbesvär bör kontakt tas med sjukvården för råd om fortsatt behandling.
Patienter som rekommenderats PPI av sjukvården som tillägg till clopidogrel bör kontakta sin läkare för diskussion om fortsatt medicinering.

Clopidogrel är indicerad som förebyggande behandling av aterotrombotiska händelser, bland annat hjärtinfarkt och ischemisk stroke. PPI används bland annat mot duodenalsår, ventrikelsår och refluxesofagit – tillstånd som också kan vara en biverkning av clopidogrel. Många patienter som medicinerar med clopidogrel tar därför PPI för att lindra dessa symtom.

Med anledning av studiefynden rekommenderar CHMP att produktinformationen för clopidogrel-innehållande mediciner ska innehålla en varning för samtidig användning av PPI och clopidogrel.

 

 PPI i Sverige
 Omeprazol: Losec
 Pantoprazol: Pantoloc
 Lansoprazol: Lanzo
 Rabeprazol: Pariet
 Esomeprazol: Nexium

 

 

Referenslista

1. Ahonen et al Fundam Clin Pharmacol. 1996; 10(3):314-8
2. Andersson T et al, Eur J Clin Pharmacol. 1990;39(1):51-4
3. Aubert RE, et al. Circulation 2008;118:815.
4. Brandt et al J Thromb Haemost 2007; 5: 2429-36
5. Browne et al, Neurology 1988; 38: 1146-50
6. Caraco et al Clin Pharmacol Ther. 1995 Jul; 58(1):62-72
7. Chen et al Clin Exp Pharmacol Physiol 2008; 35:904-8
8. Collet et al The Lancet 2009; 373, Jan 24, 309-317
9. Dunn SP, et al. Circulation 2008;118:815.
10. Farid et al Clin Pharmacol Ther 2007 81(5) 735-41
11. Fontana et al J Thromb Haemost 2007; 5:2153-5
12. Ford et al J Clin Pharmacol 2009; 49:506-12
13. Frere et al Am J Cardiol 2008; 101:1088-93
14. Geisler et al Pharmacogenomics 2008; 9 (9) 1251-1259
15. Gilard et al J Am Coll Cardiol 2008; 51: 256-60
16. Gilard M, et al. J Thromb Haemost 2006;4(11):2508-9. Epub 2006 Aug 8
17. Gilard M, et al. J Am Coll Cardiol 2008;51(3):256-60 
18. Giusti et al Am J Cardiol 2009; 103:806-11
19. Giusti et al Pharmacogenetics and Genomics 2007; 17:1057-64
20. Gladding et al J Am Coll Cardiol Intv 2008; 1:620-7
21. Gugler et al Gastroenterology 1985: Dec; 89(6):1235-41
22. Gugler et al Br J Clin Pharmacol 1996:42:249-52
23. Harvey et al J Clin Psychopharmacology 2001; 21(2) 161-6
24. Hulot et al Blood 2006; 108 (7), 1 Oct, 2244-7
25. Ho P, et al. JAMA 2009;301(9):937-44
26. Ishizaki et al Clin Pharmacol Ther. 1995:58; 155-64
27. Jeppesen et al Clin Pharmacol Ther. 1997 Sep; 62(3):279-86
28. Joo-Youn et al Br J Clin Pharmacol 2001; 53: 393-7
29. Juurlinl JE, et,al. CMAJ 2009;180(7). First published January 28, 2009, doi:10.1503/cmaj.082001 
30. Kamali et al Eur J Clin Pharmacol. 1993;44(4):365-7
31. Kim et al Clin Pharmacol Ther 2008; 84 (2) 236-42
32. Kolawole et al J Pharm Biochem Anal 1999: 20 (737-43).
33. Lakehal et al Epilepsy Research 2002; 52: 79-83
34. Lau et al Circulation 2004; 109: 166-171
35. Lefebvre et al Clin Pharmacol Ther. 1992: 52(5):458-63
36. Li et al, DMD 2005: 32 (8), 821-25
37. Lima et al Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1991 Jul-Sep;16(3):161-70
38. Luuria et al Pharmacol Toxicol. 1996 Feb;78(2):117-22
39. Mega et al N Eng J Med 2009; 360:354-62
40. Ohnhaus et al Clin Pharmacol Ther. 1987 Aug; 42(2):148-56
41. Park et al Antimicrob Agents Chemother. 2003 Nov; 47(11):3464-9
42. Perucca et al Clin Pharmacol Ther 1994: 56; 471-6
43. Saari et al. Eur J Clin Pharmacol. 2007: 63(10):941-9
44. Sibbing D, et al.Thromb Haemost2009;101(4):714-9 
45. Sim et al Clin Pharmacol Ther 2006: 79, 103−113
46. Small et al J Clin Pharmacol 2008; 48:475-84
47. Somogyi et al Eur J Clin Pharmacol. 1996; 50(5):417-9
48. Tateishi et al Br J Clin Pharmacol. 1999 Apr; 47(4):454-7
49. Umemura et al J Thromb Haemost 2008; 6:1439-41

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies