Nationell läkemedelsupplysning i samarbete med Sjukvårdsrådgivningen

den 12 mars 2009

Läkemedelsverket föreslår en nationell läkemedelsupplysning till den 1 juli. Den skulle innebära ett nära samarbete mellan Läkemedelsverket och Sjukvårdsrådgivningen. Det är regeringen som begärt förslag på hur uppgiften att ge oberoende läkemedelsinformation till svenska folket ska lösas när modellen med ett apotek i Sverige upphör.

Läkemedelsverket har regeringens uppdrag att ge oberoende läkemedels-information till allmänheten,genom att inrätta en nationell läkemedelsupplysning från och med den 1 juli 2009 då den nuvarande modellen med ett apotek i Sverige  upphör.

Läkemedelsverkets föreslår ett samarbete med Sjukvårdsrådgivningen i sin redovisning till Socialdepartementet. Sjukvårdsrådgivningen ska enligt förslaget  fungera som en första linjens kontakt med allmänheten och Läkemedelsverket ska bistå med en expertgruppering som tar hand om svårare frågeställningar.

– Detta tror vi skulle underlätta för allmänheten, som då skulle få information om både sjukvårds- och läkemedelsfrågor på ett och samma telefonnummer, säger kommunikationsdirektör Ursula Forner på Läkemedelsverket . Även Sjukvårdsrådgivningen är positivt till förslaget.

Tillsyn av ny apotekssymbol
Läkemedelsverket har fått i uppdrag att ta fram en symbol för svenska apotek. Symbolen ska bli en trygghet för konsumenterna och en kvalitetsstämpel för apoteken.

När det gäller tillsynen av den nya symbolen föreslår Läkemedelsverket att kommunerna ska få en framträdande roll. Uppdraget att ta fram själva symbolen har Läkemedelsverket redan fått och det ska vara klart till 15 maj.

Förberedelser för tillstånd till nya apotek
Samtidigt med dessa uppdrag redogör Läkemedelsverket för hur verkets förberedelser för att ta omhand ansökningar om tillstånd att bedriva apotek fortskrider. Förslag om vad som krävs för att få tillstånd kommer att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats inom kort. 

Alla får enligt lagförslaget inte driva apotek. Läkemedelstillverkare, den som innehar försäljningstillstånd och förskrivare dvs bl.a.  läkare, veterinärer får inte driva apotek.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies