Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008

den 20 november 2009

Ny ändringsförordning (EG) 1234/2008 gäller fr.o.m. 2010-01-01 för läkemedel godkända inom den ömsesidiga och centrala proceduren. Den nya förordningen ersätter (EG) 1084/2003 (MRP/DCP) och (EG) 1085/2003 (Centralt godkända läkemedel)

För nationellt godkända produkter kommer i princip samma regler att införas och LVFS 2006:11 kommer att uppdateras med hänvisning till nya ändringsförordningen EG 1234/2008. Information kring datum för när nya förordningen ska börja gälla även för nationellt godkända produkter kommer publiceras här inom kort.

Arbete pågår för närvarande med att ta fram riktlinjer, ansökningsblankett etc., och dokumenten kommer att läggas ut här på hemsidan så fort de blir klara.  Planen är att allt ska bli klart under november.

Mer information finns i högerspalten under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies