Ny karenstid för injektionslösning innehållande ivermectin till nötkreatur

den 2 november 2009

Karenstiden har harmoniserats för samtliga i EU godkända injektionslösningar innehållande ivermectin vid användning till nötkreatur.

I Sverige marknadsförs för närvarande följande läkemedel som påverkas av beslutet: Bimectin, Ivomec, Noromectin och Virbamec. Från och med 2009-11-02 är karenstiden 49 dygn för dessa läkemedel vid behandling av nötkreatur.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies