Ny säkerhetsinformation för cancerläkemedlet Fareston

den 23 januari 2009

Nya säkerhetsdata har visat att läkemedlet Fareston, för behandling av metastaserande hormonkänslig bröstcancer, kan ge en förlängning av QT-intervallet. Därför införs nya kontraindikationer i produktresumén.

Fareston godkändes 1996 för behandling av metastaserande hormonkänslig bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. Nya data visar att läkemedlet kan ge en förlängning av QT-intervallet. En sådan förlängning kan vara kopplad till uppkomsten av allvariga arytmier, torsade de pointes.
 
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA anser att Fareston fortfarande har en positiv nytta – risk-balans under förutsättning att det används på avsett vis. EMEA rekommenderar dock att nedanstående kontraindikationer införs i produktresumén.

Fareston är kontraindicerat:

• för patienter som redan uppvisar långt QT-intervall

• för patienter som behandlas med andra läkemedel som förlänger QT-intervallet

• för patienter som har hög risk för att utveckla allvarliga arytmier, särskilt då patienten har en elektrolytrubbning (framför allt hypokalemi), mycket långsam hjärtfrekvens, hjärtsvikt eller när det finns en arytmi-anamnes

Se länkar till EMEA-informationen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies