Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) publicerad

den 1 april 2009

Svensk läkemedelsstandard (SLS) innehåller standarder som gäller för läkemedel som används, alternativt kommer att godkännas för användning, i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard (SLS 2009.1) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard (SLS) utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket. Från och med 2008 publiceras hela SLS på Läkemedelsverkets webbplats (se länk till höger).

SLS 2009.1 gäller från och med den 1 april 2009 och ersätter då SLS 2009.0.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies