Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2009

den 8 januari 2009

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS 2009.0, är publicerad på Läkemedelsverkets webbplats.

Svensk läkemedelsstandard 2009.0 gäller från och med  1 januari 2009 och ersätter  SLS 2008.2.

Nästa uppdatering av SLS planeras till april. Denna kommer att ske i samband med att Supplement 6.4 till Europafarmakopéns sjätte edition träder i kraft den 1 april 2009.

Svensk läkemedelsstandard, SLS, utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket.

Se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies