Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2009

den 1 juli 2009

Svensk läkemedelsstandard, SLS, innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Den nya utgåvan av Svensk Läkemedelsstandard, SLS 2009.2, gäller från och med 1 juli 2009.

Svensk läkemedelsstandard 2009.2 ersätter SLS 2009.1 och finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Svensk läkemedelsstandard utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket.

För mer information se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies