Ny version av Vägledning för märkning och bipacksedlar publicerad

den 3 augusti 2009

Läkemedelsverkets Vägledning till föreskriften 2005:11 om märkning och bipacksedlar för läkemedel har reviderats. Den nya versionen är nu tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies