Nya märkningskrav för fluortandkrämer uppskjutna till 19 mars 2009

den 22 januari 2009

Reglerna om nya märkningskrav för fluortandkrämer skulle ha trätt i kraft den 19 januari 2009, men genom en ny ändringsföreskrift träder de i stället i kraft den 19 mars 2009. Bestämmelserna träder i kraft samtidigt för samtliga led, från tillverkare till detaljhandel.

Läkemedelsverket beslutade genom föreskriften LVFS 2007:13 bland annat att nya märkningskrav ska införas för tandkrämer som innehåller fluorföreningar. Dessa regler skulle enligt LVFS 2007:13 ha trätt i kraft den 19 januari 2009, men genom den nya ändringsföreskriften 2009:1 träder de i stället i kraft den 19 mars 2009.

Bestämmelserna träder i kraft samtidigt för såväl tillverkare och importörer som detaljhandel samt alla led däremellan.

LVFS 2009:1 är en ny ändringsföreskrift till föreskriften LVFS 2007:4 om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska och hygieniska produkter.

Om märkningskraven

Märkningskraven baseras på ett ändringsdirektiv till kosmetikadirektivet och det syftar till att minska mängden fluor som barn kan svälja ner i samband med tandborstning, dels genom instruktioner om hur mycket tandkräm som ska användas, dels att föräldrar ska övervaka tandborstningen för att minska risken att barn sväljer tandkrämen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies