Nya studieresultat medför inga ändrade rekommendationer för hormonbehandling i klimakteriet

den 13 januari 2009

Två studier som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology tyder på att behandling med så kallade konjugerade östrogener – en form av det kvinnliga könshormonet östrogen – kan ha negativ effekt på hjärnan hos kvinnor över 65 år. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener. Kvinnor i Sverige som får östrogen mot klimakteriebesvär eller benskörhet behöver inte ändra sin behandling på grund av de nya studierna.

Idag publiceras resultat från två vetenskapliga studier i tidskriften Neurology. Studierna har undersökt hur så kallade konjugerade östrogener – en form av det kvinnliga könshormonet östrogen – kan påverka hjärnan hos kvinnor över 65 år. I Sverige finns inga godkända läkemedel som innehåller konjugerade östrogener.

Resultaten i den ena studien (1) visade en något minskad total hjärnvolym hos kvinnor som fått konjugerade östrogener. Den andra studien (2) undersökte förändringar i hjärnvävnaden (tecken på hjärnblödning) och visade ingen skillnad mellan behandlade och obehandlade kvinnor.  

Läkemedelsverkets bedömning

 I Sverige används östrogen mot uttalade klimakteriebesvär i övergångsåldern (kring 45–55 år). Man använder då lägsta effektiva dos av östrogen och kortast möjliga behandlingstid, för att minimera risken för biverkningar.

Östrogen används även vid benskörhet hos kvinnor som har en ökad risk för benbrott och som inte fått tillräcklig effekt av andra läkemedel mot benskörhet.

Läkemedelsverket bedömer att kvinnor som får östrogenbehandling av dessa skäl inte behöver ändra sin behandling på grund av de nya studierna.  

Referenser

  1. Resnick, et al. Postmenopausal hormone therapy and regional brain volumes. The WHIMS-MRI Study. Neurology 2009;72:135-142.
  2. Coker, et al. Postmenopausal hormone therapy and subclinical cerebrovascular disease. The WHIMS-MRI Study. Neurology 2009;72:125-134.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies