Osannolikt att Gardasil orsakat krampanfall

den 19 februari 2009

Två spanska flickor fick epileptiska krampanfall kort efter vaccination med Gardasil, ett vaccin som kan förebygga livmoderhalscancer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har gått igenom de två fallen och bedömer att det är osannolikt att vaccinationen orsakat krampanfallen. EMEA rekommenderar därför att vaccination med Gardasil fortsätter som tidigare.

Två spanska flickor fick epileptiska krampanfall kort efter att de vaccinerats med Gardasil, ett vaccin mot en grupp virus som kan ge livmoderhalscancer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) startade därför en genomgång av all tillgänglig information om de två fallen.

EMEA bedömer att det är osannolikt att Gardasil orsakat krampanfallen och rekommenderar därför att vaccination med Gardasil fortsätter som tidigare.  

EMEA har begärt att företaget ska skicka in ytterligare information om biverkningar för Gardasil. Myndigheten kräver också en fullständig analys av de vaccinsatser som de spanska flickorna fått sina doser från, för att se att vaccinerna inte varit förorenade.   

Gardasil godkändes inom EU 2006. Hittills har ungefär 3 miljoner flickor i EU vaccinerats med Gardasil.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies