En dos Pandemrix tillräcklig för friska vuxna

den 6 november 2009

Läkemedelsverket har utrett behovet av en eller två doser Pandemrix i olika grupper i befolkningen. En dos är tillräcklig till friska individer från 13 år och äldre, friska gravida samt riskgrupper med fullgott immunförsvar för att ge skydd mot den pandemiska influensa A(H1N1). Barn och riskgrupper med nedsatt immunförsvar behöver få två doser. Socialstyrelsen har ställt sig bakom slutsatserna.

Rekommendationer

Friska vuxna och tonåringar:

  • Friska individer, från 13 års ålder, inklusive äldre personer och friska gravida kvinnor: en hel dos (0,5 ml)

Medicinska riskgrupper (definierade av Socialstyrelsen)

  • Individer med fullgott immunförsvar från 13 års ålder: En hel dos (0,5 ml)
  • Individer med nedsatt immunförsvar från 13 års ålder: Två hela doser (0,5 ml vardera) Doserna ges med minst 3 veckors intervall.

Barn

  • Barn från 3 år och upp t.o.m 12 års ålder: Två halva doser (0,25 ml vardera). Doserna ges med minst 3 veckors intervall.
  • Barn som tillhör en riskgrupp, inklusive barn med nedsatt immunförsvar från 6 månader upp t.o.m 12 år; Två halva doser (0,25 ml vardera). Doserna ges med minst 3 veckors intervall.

Läkemedelsverket utreder för närvarande om barn (som inte tillhör någon riskgrupp) i åldersgruppen 6 mån - 3 år  bör vaccineras och kommer inom kort att lämna besked.

Bakgrund

Ett flertal faktorer har vägts in i bedömningen. Data på immunsvaret efter en vaccindos från två studier på friska vuxna med Pandemrix H1N1 har visat ett kraftigare immunologiskt svar än man förväntat utifrån de studier som gjorts på prototypvaccinet H5N1. Också hos äldre >60 år är svaret bra.

Data från vaccination av vuxna med prototypvaccinet H5N1 visar också att oavsett om man gett en dos eller två doser med 3 veckors mellanrum, ger en påfyllnadsdos, upp till 12 månader senare, likartade immunsvar. Detta ger stöd för att en dos Pandemrix H1N1 räcker för ett fullgott skydd. Det finns däremot inga data som styrker att en dos är tillräcklig för patienter med nedsatt immunförsvar.

Då barn inte har någon tidigare immunitet mot influensa fordras två doser med minst 3 veckors mellanrum för att uppnå ett tillräckligt immunsvar vilket också styrks av data från H5N1 vaccinet. Amerikanska studiedata på barn under 10 års ålder visar att två vaccindoser krävs för ett tillfredsställande skydd. Denna studie utfördes dock med ett annat pandemivaccin.

I Sverige har hittills dryg 2 miljoner doser fördelats. De biverkningsrapporter som inkommit från sjukvården beskriver huvudsakligen förväntade reaktioner såsom lokal reaktion vid stickstället och influensaliknande symtom som feber, trötthet och huvudvärk. Flera allergiska reaktioner har dock rapporterats vilket skiljer sig från erfarenheter från protoypvaccinet.

Fortfarande är det okänt hur influensaepidemin kommer att utvecklas. Antalet insjuknade i Sverige ökar stadigt. Hittills (4 nov) har 3 dödsfall rapporterats, alla hade bakomliggande sjukdom och/eller riskfaktorer för influensa. En andra, mer aggressiv influensavåg kan inte uteslutas.

Den rådande osäkerheten om utvecklingen av pandemin och immunsvarets varaktighet efter vaccination gör att det är nödvändigt att säkra framtida tillgång på vaccin, så att möjligheten att ge en andra dos finns kvar om detta skulle bli nödvändigt.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Ingrid Uhnoo
Professor
018-17 46 00

Charlotta Bergquist
Utredare
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies