Produktinformation för prototypvaccinet Pandemrix

den 17 juli 2009

Information om Pandemrix – prototypen för vaccinet mot influensa A (H1N1)

För närvarande pågår tillverkningen av det vaccin mot den nya H1N1-influensan som kommer att användas i Sverige. 

Vaccinet Pandemrix är utvecklat som ett så kallat prototypvaccin vilket innebär att det liknar det slutgiltiga pandemivaccinet vad gäller innehåll och tillverkningsmetod.

I det slutgiltiga vaccinet mot den nya influensan ersätts virusstammen i Pandemrix, H5N1, med den aktuella pandemistammen H1N1. Utöver virusstammen kan det slutgiltiga vaccinet komma att skilja sig från prototypvaccinet även i vissa andra avseenden, inklusive namnet. 

Innan vaccinet mot influensa A (H1N1)v finns tillgängligt kommer det att genomgå en sedvanlig kvalitetsutredning som dock kan ske mycket snabbt eftersom utredningen till stor del kan bygga på kunskapen om det tidigare godkända prototypvaccinet.

Pandemrix produktinformation (produktresumé och bipacksedel) ger information om prototypvaccinet vad gäller exempelvis innehållsämnen och egenskaper samt dosering och biverkningar. I nuläget, innan det slutgiltiga vaccinet är färdigställt och bedömt är denna information den mest relevanta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies