Proposition om receptfria läkemedel i handeln

den 24 april 2009

Regeringen har idag lämnat sin proposition "Handel med vissa receptfria läkemedel" till riksdagen. Enligt propositionen föreslås Läkemedelsverket bli ansvarig myndighet för tillsyn samt ges möjlighet att förelägga om förbud mot fortsatt försäljning för en handlare som inte lever upp till kraven.

Regeringen föreslår i propositionen att de nya reglerna träder ikraft den 1 november 2009.

Läkemedelsverket kommer att påbörja arbetet med att bedöma vilka receptfria läkemedel som enligt förslaget kan bli aktuella att sälja på andra platser än apotek.

- På samma sätt som de andra delarna i apoteksomregleringen är säkerheten för konsumenten absolut viktigast när vi utformar regelverket, säger Christina Åkerman, generaldirektör vid Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kommer också att se över vilka regler som behövs för handeln och hur myndigheten på ett bra sätt kan ta omhand anmälningar från dem som vill börja sälja receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket måste dock avvakta riksdagens behandling av propositionen och bemyndiganden från regeringen innan några beslut kan tas i dessa frågor.

- I likhet med reglerna för försäljning av nikotinläkemedel kommer även detta regelverk troligen att bygga på anmälningsförfarande till Läkemedelsverket och egenkontrollprogram för att hålla en god kvalitet i hela distributionen, säger Lena Björk, direktör.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies