Receptfria läkemedel utanför apotek – föreskrifter och anmälningsformulär publicerade

den 23 oktober 2009

Läkemedelsverket har beslutat om föreskrifter som ska reglera detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Föreskrifterna tillsammans med de formulär som ska användas för anmälan om försäljning finns nu publicerade på webbplatsen.

Föreskrifter och vägledning

Den 1 november träder den lagstiftning i kraft som möjliggör försäljning av vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får näringsidkare, efter anmälan till Läkemedelsverket, bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Den som bedriver sådan detaljhandel ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav.

Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel, ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Läkemedelsverkets generaldirektör har därutöver beslutat om ett vägledande dokument till föreskrifterna (Se länk till höger). Vägledningen syftar till att beskriva och förtydliga innehållet i föreskrifterna men är inte rättsligt bindande.

Anmälan

Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Länkar till formulär som ska användas för anmälan finns på sidan Receptfria läkemedel utanför apotek (se länk till höger). 

Anmälan skickas in elektroniskt till registrator@mpa.se.

Årsavgift

De som bedriver detaljhandel ska enligt förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel betala en årsavgift om 1 600 kr per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Preliminär lista

Vilka läkemedel som ska få säljas på detta sätt kommer att beslutas av Läkemedelsverket först den 1 november. För att underlätta planering för tillverkare och partihandlare har Läkemedelsverket publicerat en preliminär lista på receptfria läkemedel som kan få säljas utanför apoteken (se länk till höger). Det är dock inte tillåtet för partihandeln att leverera läkemedel till de detaljhandlare som har för avsikt att bedriva handel med stöd av den nya lagstiftningen, innan denna träder i kraft den 1 november.

Nikotinläkemedel

I samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft upphör regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel att gälla. Nikotinläkemedlen faller efter den 1 november in under den nya lagstiftningen. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies