Referat från Läkemedelsriksdagen 2009

den 25 mars 2009

Läkemedelsriksdagen 2009 genomfördes den 22 januari på temat "Prioriteringar inom läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning". Nu finns ett referat sammanställt.

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering och Socialstyrelsen. Syftet är att stimulera dialog mellan centrala aktörer på läkemedelsområdet.

Nästa Läkemedelsriksdag är planerad till den 21 januari 2010.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies