Regeringens förslag om ny apoteksmarknad är klart

den 20 februari 2009

Regeringens proposition ger Läkemedelsverket viktiga uppdrag på den kommande nya apoteksmarknaden. Läkemedelsverket ska ge tillstånd till de som vill öppna apotek i Sverige, samt tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till hela Sveriges befolkning.

Regeringen har den 20 februari lämnat sin proposition om den nya apoteksmarknaden till riksdagen. Enligt propositionen kommer Läkemedelsverket bland annat att vara den myndighet som ger tillstånd till de aktörer som vill bedriva apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Läkemedelsverket kommer därtill att ha tillsynsansvar över samtliga apotek.

– Vi kommer precis som tidigare att ha ansvar för att konsumenter på apotek får tillgång till säkra och effektiva läkemedel, säger Lena Björk, direktör på Läkemedelsverket. Vi arbetar vidare enligt våra planer för att möta de krav som propositionen ställer.

Läkemedelsverket får även ett tydligt informationsansvar gentemot allmänheten och ska genom en nationell upplysningstjänst tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till hela Sverige.

– Nästa vecka ska vi redovisa vårt förslag till regeringen om hur vi ska lösa informationsuppgiften, säger Lena Björk. Det gäller bland annat vilken information som vi ska tillhandahålla och hur den ska tillhandahållas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Extern länk

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies