Rekommendationer för behandling av borreliainfektion

den 24 juni 2009

Vid borreliainfektion är den rekommenderade tiden för antibiotikabehandling 10-21 dagar. Längre behandlingstider har inte visat sig ha bättre effekt. Detta framgår i de rekommendationer som Läkemedelsverket har sammanställt efter en två dagar lång workshop i mars 2009 om borreliainfektion hos vuxna och barn.

I Sverige förekommer numera borreliainfektioner i större delen av landet. Risk för smitta efter ett fästingbett uppskattas till 1/150 bett. Genomgången sjukdom skyddar inte mot ny infektion. I dagsläget finns inte heller något tillgängligt vaccin mot borreliainfektioner i Europa.

Ofta ger infektionen inga symtom och den är i hög grad självläkande. Antibiotikabehandling påskyndar dock tillfrisknandet och förhindrar spridning av infektionen till andra delar av kroppen. Den rekommenderade behandlingstiden är 10–21 dagar. Längre behandlingstider har inte visat sig ha bättre effekt.

Ibland uppträder ospecifika restsymtom efter antibiotikabehandling. Det kan röra sig om påverkan på minne och koncentrationsförmåga, trötthet och muskelvärk. Restsymptomen brukar självmant avklinga successivt och att upprepa eller förlänga antibiotikabehandlingen har inte visat någon effekt hos dessa patienter. Patienter med restsymtom efter antibiotikabehandling bör dock genomgå en noggrann klinisk undersökning för att utesluta andra orsaker till symtomen.

I rekommendationerna för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket sammanfattas klinisk bild och diagnostiska överväganden, liksom rekommendationer för valet av antibiotika vid olika typer av borrelia. Läs hela rekommendationen via länken till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies