Remiss om föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek

den 13 februari 2009

Efter den 1 juli 2009 kommer det att ges möjlighet för nya aktörer att etablera sig på apoteksmarknaden i Sverige. Syftet med reformen är att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud.

Reformen inbegriper även distanshandel med läkemedel, till exempel apotek på Internet.

Ett förslag till föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek finns som länk till höger. För ytterligare information om föreskrifterna, se konsekvensutredningen.

Föreskrifterna om distanshandel är för närvarande ute på remiss. Remisstiden är satt till den 13 mars 2009.

Under våren kommer Läkemedelsverket att utarbeta fler nya föreskrifter med anledning av omregleringen av apoteksmarknaderna. Även dessa föreskrifter kommer att remitteras till berörda.

För mer information, kontakta Rättsenheten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies