Remiss om föreskrifter om partihandel med läkemedel

den 5 maj 2009

Den 1 juli 2009 träder nya regler i kraft för Apoteksmarknaden i Sverige. De nya reglerna omfattar även hur partihandel med läkemedel får bedrivas. I regeringens proposition om omregleringen av apoteksmarknaden anges att den som vill bedriva partihandel med läkemedel även i fortsättningen ska ansöka om tillstånd för detta hos Läkemedelsverket.

Liksom tidigare ställs dels krav på den sökande och dels på verksamheten som ska bedrivas för att tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel ska kunna beviljas.

I Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om partihandel med läkemedel regleras hur sökanden ska utforma sin ansökan om tillstånd för partihandel. Föreskrifterna syftar också till att utifrån den i propositionen föreslagna lagstiftningen förtydliga och reglera kraven som ställs på partihandelsverksamheten.

Ytterligare information om föreskriften finns i konsekvensutredningen. Dessa föreskrifter är för närvarande ute på remiss. Remisstiden är satt till den 25 maj. Se länkar till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies