Restsituation för Pravidel 2,5 mg tabletter

den 23 mars 2009

En restsituation för Pravidel 2,5 mg tabletter har uppstått och beräknas bestå till mitten av juni. Orsaken är en fördröjning av tillverkningen i samband med en produktionsomläggning.

Pravidel är en dopaminagonist. Den aktuella styrkan på 2,5 mg används främst vid behandling av hyperprolaktinemi och för att avbryta amning.

Det finns behandlingsalternativ för de patienter som har hyperprolaktinemi eller som önskar avbryta amning, till exempel kabergolin 0,5 mg i doser enligt FASS. Alternativen bör diskuteras med ansvarig läkare.

Dosapotek har fått dispens att använda norska förpackningar av Pravidel (Parlodel) enligt särskilt förfarande. Detta gäller huvudsakligen patienter som behandla för Parkinson’s sjukdom.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies