Risk för blodpropp och typ av kombinerade p-piller

den 29 oktober 2009

Två nya studier visar att kombinerade p-piller som innehåller de nyare gulkroppshormonerna desogestrel eller drospirenon medför en något högre risk för blodpropp än de äldre p-piller som innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel.

I ett nyhetsinslag i Sveriges Radio den 28/10 uppgav Läkemedelsverket att kvinnor som använder nyare typer av kombinerade p-piller tycks ha en något högre risk att insjukna i blodpropp än de som använder äldre p-piller.

Uttalandet bygger på resultat från två nyligen publicerade studier, en dansk kohortstudie (1) och en holländsk fall-kontrollstudie (2). Båda studierna visar samstämmiga resultat som tyder på att kombinerade p-piller som innehåller de nyare gulkroppshormonerna desogestrel eller drospirenon medför en något högre risk för blodpropp än de äldre p-piller som innehåller gulkroppshormonet levonorgestrel.

Dessa nya studier bekräftar också vad som redan är känt från tidigare undersökningar, dvs att användning av kombinerade p-piller (innehållande både östrogen och gulkroppshormon) medför en ökad risk för blodpropp, en risk som ökar med mängden östrogen i pillret och som är störst under det första året kombinerade p-piller används. Resultaten visar också att preventivmetoder som enbart innehåller gulkroppshormon - men inget östrogen - inte ökar risken för blodpropp.

De nya resultaten stöder den rekommendation som Läkemedelsverket gjorde 2005, dvs att kombinerade p-piller med levonorgestrel bör vara förstahandsval, baserat på tidigare studier. 

År 2007 kom resultat från en stor kohortundersökning som genomfördes i flera europeiska länder och som visade att kombinerade p-piller som innehåller gulkroppshormonet drospirenon innebär en likartad risk för blodpropp jämfört med äldre p-piller (3). Dessa resultat, som alltså delvis motsägs av de nya studierna, föranledde dock ingen ändring av Läkemedelverkets rekommendationer.

Det pågår nu en vetenskaplig utvärdering av de nya studierna gemensamt i Europas medlemsländer. I denna utvärdering kommer andra för- och nackdelar med äldre och nyare typer av kombinerade p-piller att vägas in.

Läkemedelsverkets nuvarande bedömning är att de nya resultaten inte motiverar någon ändring av rekommendationerna från 2005. 

Referenser

  1. Lidegaard Ö, Lökkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ 2009; 339:b2890doi:10.1136/bmj.b2890. 
  2. van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP, Doggen CJ, Rosendaal FR. The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of estrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study. BMJ 2009;339:b2921doi:10.1136/bmj.b2921. 
  3.  Dinger JC, Heinemann LAJ, Kühl-Habich D. The safety of a drospirenone-containing oral contraceptive: final results from the European Active Surveillance study on Oral Contraceptives based on 142,475 women-years of observation. Contraception 2007; 75: 344-354. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Viveca Odlind
Professor
018-17 49 05

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies