Risk för bröstcancer vid behandling med insulin glargin (Lantus)?

den 2 juli 2009

Enligt nyligen publicerade studier kan det finnas en liten risk för utveckling av bröstcancer vid behandling av diabetes med insulin glargin, som ingår i läkemedlet Lantus. Det finns ingen anledning att ändra eller avbryta behandlingen för de som använder Lantus, men om man har eller har haft bröstcancer bör man kontakta sin läkare för att diskutera ett eventuellt byte.

Fyra studier av cancerrisk vid insulinbehandling av diabetes har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Resultaten av dessa är inte helt samstämmiga och tolkningen är därför osäker. Det går dock inte att utesluta att det kan finnas en liten ökad risk för bland annat bröstcancer hos kvinnliga diabetiker som behandlas med Lantus, jämfört med de som behandlas med andra typer av insulin.

Läkemedelsverket tar de här resultaten på största allvar och deltar inom Europasamarbetet i en noggrann utredning av både nytta och risker med olika typer av diabetesbehandling, speciellt Lantus.

För närvarande finns inte anledning att ändra behandlingen för alla patienter som behandlas med Lantus, men eftersom det finns en viss osäkerhet kan ett medellångverkande så kallat humant insulin vara att föredra framför Lantus till kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Kvinnor med den bakgrunden bör kontakta sin läkare för att diskutera ett eventuellt byte av insulin.

Det är viktigt att patienter som behandlas med Lantus inte avbryter behandlingen på egen hand utan att rådgöra med sin läkare först.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies